luni, 22 august 2011

ZAMOLSELE ÎNŢELEPCIUNII OMENEŞTI Olimpia Cotan-Prună

Datina a legat apariţia omului de suflarea divină a lui Za.MOL …Zâna femeie scrie cercetătorul I.L.Cueşdean.
Zamolse sunt acele Mari Preotese străvechi ale geto-dacilor care au preluat învăţăturile înaintaşelor, le-au îmbogăţit şi diversificat, făurind astfel cadrul social şi economic, ideologic şi religios,  familial, etic, estetic, iniţiatic, etc. 
Zamolse este termenul corect aşa cum scriau Lucian de Samosata, Diogene Laerţius şi Carolius Lundius. Unii cercetători se opresc asupra cuvântului Zalmocşa , dar se opresc în faţa Zânei Zamol care este şi prima Moaşă a omenirii.
Za înseamnă zână, zi, sacră, sfântă  şi zânele existau numai în aria geto-dacă. Pe tăbliţele de le Sinaia  apare scris Zimolsi.
Mol înseamnă femeie şi în zilele noastre (vezi moglia/soţie la italieni), iar particola MOL este prezentă în limbajul european în termeni ce definesc sensibilitatea: moale, fin, blând, blajin, sensibil, diplomat, morală, tămăduitoare, suplă, maleabilă. Înţeleptul Lao Tzy numeşte această sensibilitate care se modelează şi se automodelează după o legitate DAO .
 Mol este sensibila existenţă din care porneşte şi în care se înmagazinează experienţa, deci este vorba de supremaţia gândirii care îşi are sediul în creier.  Mol devine astfel  activitatea abstractă, expresie a minţii cultivată prin iniţiere, meditaţie ce înnobilează omul. Se face trimitere directă la supremaţia creaţiei şi înţelepciunii minţii omeneşti, ca dovadă fiind faptul că zeii nu aveau reprezentări fizice.
Religia Zamolsiană este izvorul tuturor religiilor şi are la bază Ideea de Nemurire. Pelasgii nu cunoşteau  moartea, deci nu credeau în Reînviere, care presupune moartea.
Înţelepciunea Zamolselor este izvorul ideilor filozofice ale omenirii. Zamolsa era şi numele unei amazoane, după cum ne informează Suidas. O zână tracă se numea Zemelo. Particula ZA e unică la geto-daci în Europa, la noi fiind la genul feminin. Din ea provin cuvintele Zee, Zău, Zeu, Doamna Zee, Dumnezeu.
În cultura popoarelor există zeităţi sinonime cu Zamol: Zagessi, Sabasios, Samadeva, Zemelo, Zisudra, Samolsa, Zone, Sole, Sonţe, Savai, Şiva, Savas, Savadia, Sabangia, Sacra, Savagot, Gebela, Zebela, Samolis, Zaleucos, Zalman. Semela era o zână pe care o venerau etruscii. Tot Semela era şi numele presupusei mame a lui Osiris. Zamol/ Zamela/Semela avea ca simbol pe 666. Este ştiut că 6 înseamnă putere.
Zamolsianismul  este concepţia teocratică creată de Preotesele cele Mari şi rămâne cel mai important cult al Antichităţii, preluat şi slujit de preoţii-bărbaţi zamolsieni aşa cum ne indică logica istorică şi nu invers. Cele care au creat şi slujit această religie erau Zamolse. Marile Preotese Zamolse au cedat cu mare greutate puterea religioasă, care în acele timpuri era şi politică,  preoţilor - bărbaţi ce se iniţiaseră în înţelepciunea străveche a zamolselor. Zamolse este un termen la plural în greceşte. Grecii sunt cei ce au scris primii istorii ale acestor locuri, dar şi cei care au avut grijă să condamne la uitare civilizaţia care le-a fost mamă.
Cuvinte în care cuvântul Mol este temelie sunt numeroase ca de exemplu:  Molfeta-fata lui Mol, Moldava - cetatea lui Mol, Mol.de.za, mol - amol/omul, moliftă - rugăciune pentru Mol, moleşit, Mol.hera, Molisia, molţam – mulţumire/slavă zeilor, molcom, molimă, mal, moloz,  mâl, molosieni.
 Sarmis e getul lui ZA spune denumirea celei mai vestite cetăţi dacice. Sanctuarul înţelepţilor daci se numea Sarmisegetuza, iar calendarul circular de aici este şi în zilele noastre cel mai precis, la diferenţă de căteva secunde faţă de cel de la NASA.  
Mol.dova era un ţinut al paradisului unde budiştii îşi doreau să renască după moarte. Îşi imaginau că vor călători pe o şa poate Za moldovenească cu sensul de a te aşeza pe un covor fermecat de înţelepciune a filozofiei de Zamolse  a lui Lao Tzy.      
Zamolsianismul a fost preluat şi adaptat de către preoţii - bărbaţi după o luptă care a durat o mie de ani. În patriarhat preoţii care slujeau  această religie se numeau zamolsieni. Cei mai cunoscuţi sunt: Zamolse/Zamolxis/Zamolxe, Zaraostru, Zababa  şi toţi marii iniţiaţi care au existat şi există şi în zilele noastre. Toţi marii preoţi ai Antichităţii patriarhale au preluat legile  de la Marile Preotese numite simplu  femei bune dintre care Diodor din Sicilia o numeşte pe Hestia. Acest lucru ne conduce la ideea că religia monoteistă este o religie a celor statornici pe vetrele lor cum erau geto-dacii din vremurile matriarhale.
 Zamolse  preia legile de la Hestia, Zaraostru de la  o femeie bună  şi chiar Moise  a făcut drum lung să ia legile de pe Munte de la IAO care poate fi şi DAO, ori daoi, adică divinii geţi. A trecut destulă vreme până la întoarcerea lui şi călătorise foarte departe  încât ai lui îl uitaseră. Sunt documente care precizează locul de unde Moise a luat Legile de pe munte… ca fiind în Carpaţii Meridionali în Munţii Parâng, aspect consemnat în psalmul 119 : 44:
* El a zis: Domnul a venit din Sinai şi a răsărit peste ei din Seir. A strălucit din muntele Paranx şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi – AVÂND ÎN DREAPTA LUI FOCUL LEGII – Voi păzi legea ta necurmat, totdeauna şi pe vecie*.
Pithagora preia legile de la o phitonisă delfică. Sanctuarul de la Delfi era închinat lui Apollo şi a fost creat de pelasgii sacri. În acest sanctuar oficiau Pithonikele. În manuscrisul Troano ce consemnează Cultura Maya  Zamna este creatorul  sau creatoarea Civilizaţiei Yucatan.
În vechime termenul  samo era sinonim cu  sumă deci e vorba de colecţionarele de înţelepciune. De exemplu Samotrace e insula  unde se adunau tracii. Samondar este locul unde se adună apele – ocean. Samo.lex înseamnă şi colecţie de legi. Erau Legile Belagine, Codul Zamolselor.
Trecerea de la Zamolsele - femei la preoţii zamolsieni bărbaţi care au slujit acest cult s-a făcut într-o perioadă de milenii. Vreme îndelungată în sanctuare oficiau împreună preotesele şi preoţii. Cel mai grăitor argument este istoria celor Doi Zamolse - unul femeie, altul bărbat: Apollo şi Artemisa. În Biserica Albă erau precizate locurile preoteselor mari şi mici, dar şi ale preoţilor. Apollo era Getul cel Mare, Masagetul, nu doar Zeul muzelor, afirmaţie evidenţiată şi de patera Tezaurului de la Pietroasa. Aceşti doi divini erau gii, pentru ei  stând mărturie denumirea lacului  de lângă localitatea Nuntaşi din Dobrogea căreia i se spune din bătrâni Doengii ori  Divingii şi care are cel mai bun nămol tămăduitor care oferă şi astăzi tinereţe veşnică celor care-şi ung trupul cu el.
Dar cine sunt aceşti doi gii despre care documentele ne precizează că aici au avut o Cetate Albă cu 9 altare, cu 9 sfinte de pristoale? Cei doi Zamolse erau Apollo şi Artemisa,  fraţi gemeni născuţi în aceiaşi legitate născocită şi practicată de zamolsele-femei care aveau ca simbol sacru crucea rotată sau svastica ce reprezintă pe cei doi Z-Zamolse cu acelaşi centru de mişcare energetică  - lumea pelasgilor, oamenii mari plini de energii. Apollo era  ALBUL, luminosul care venea la Delfi la echinocţiul de primăvară însoţit de fulgere, călătorind într-un car tras de lebede albe, de energii luminoase, când începea Anul străvechi al Babelor. Apollo venea din Insula Albă, unde se afla vestitul sanctuar al Antichităţii cu vestita Biserică Albă cu cei 9 preoţi mari între care la loc de frunte se situau Mariile cele Mari, dar şi Maria cea Mică. Cine poate să nege că DobrogeaDo-apă, bro-brâu şi geea-pământ nu a fost cândva o insulă, un pământ înconjurat de ape, cum este şi în zilele noastre… dar şi mai mult, un Pământ bun , o dobro.gee ?..Artemisa era ROŞIA care îngemănată cu fratele său dau Mărţişorul infinit de energie şi lumină. Astfel se poate observa cum toate cuvintele cu terminaţia  gie, giu, gii sunt aparţinătoare energiilor. Ei sunt cei doi Zamolse reprezentaţi de undele energetice de pe Toiagul patriarhilor ortodocşi, cei  DOI.NIKA sunt cei doi napei, născuţi din religia zamolsiană  care a rămas codată drept  DOI.NA  numai la noi, la români.
           La Tarcello, lângă Veneţia, a fost găsit un vârf de lance de pe vremea etruscilor pe care scria ZALMXES. În Germania la Mankheberg tot pe un vârf de lance este scris ZALMXES.
Pe cealaltă parte e încrustat  simbolul SVASTICA, crucea rotată care precizează şi obârşia acesteia şi anume lumea pelasgilor făuritori ai vetrei europene. Lângă svastică scrie CCC adică 666 ce reprezintă esenţa lumii noi create de Nika cu asistentele sale magiile, marile energii ale lumii bazate pe Carbon cu 6 protoni, 6 neutroni şi 6 electroni…simbolul întreitei puteri universale. Cine a satanizat această personalitate complexă a ştiut că e vorba de Sancta Nika.
Dacă vom compara doctrinele religioase antecreştine vom semnala firul neîntrerupt al continuităţii eticii sacre, componentele jurământului, practicile religioase, care au trecut de la Marile Preotese Zamolse, la marii înţelepţi ai Antichităţii geto-dace, la Marii patriarhi Zamolsieni, întemeietori şi misionari ai Marilor religii ale lumii.

Un comentariu:

  1. .....Minunat....Sincere Felicitarii!...tare m-am mai dumirit asupra unor "probleme" istorice prin acest articol.

    RăspundețiȘtergere